Rafael: Proměnění Páně

„Chceš-li poznat svět, pohleď sám do sebe. Chceš-li člověka znát, pohlédni do světa.“

J.W.Goethe

Spolek pro léčebnou pedagogiku a
sociální terapii v ČR

Pohled na člověka jako na celistvou bytost, přicházející z duchovního světa a na zemi uskutečňující svou pozemskou úlohu určuje přístup k člověku v jakékoliv jeho životní situaci. Bez pohledu na člověka, jako na jedinou duchovní bytost žijící na zemi, začíná být náš přístup k bližnímu scestný, umožňuje nám manipulace s „materiálem“ a konečně opravňuje i klonování bytostí, podobných člověku.

Již starý indiánský mýtus Popol Vuh přináší dva obrazy, jak dopadne lidstvo, které...

Celý článek...

Každý něco dokáže, 10. dubna - 8. května 2013 v GJA

Srdečně zveme na výstavu Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii, která právě probíhá pod názvem Každýněco dokáže v Galerii Josefa Adamce, Na Špejcharu 3, ve 2. patře budovy Obce křesťanů. Výstava je přístupná každou středu 14-19 hodin a neděli 11-16 hodin nebo po předchozí domluvě. Vstupné je dobrovolné.

Na výstavě můžete vidět ukázky z práce a života desítky sociálních zařízení pracujících na základě antroposofického pohledu na člověka: textilní dílny Gawain, keramické dílny Eliáš, sociálně terapeutické Dílny JINAN, Základní školy a střední školy waldorfské, prodejny chráněných dílen Eliáš, papírenské dílny Lemniskáta, stacionáře a ergoterapeutické dílny Společenství Dobromysl, Camphillu České Kopisty, sdružení Kamenná Cesta, Akademie sociálního umění Tabor a dalších. Výstava je prodejní.

Členové spolku

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

keramická dílna pro osoby s kombinovaným postižením, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

textilní dílna, střední praktická waldorfská škola, více

Dílna Ignis

zpracování včelího vosku, výroba svíček, práce s ovčí vlnou, obchod, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více