Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů

Tam, kde dřevo ožívá... Chráněná dílna Sociální atelier TILIA se snaží být místem, kde mohou lidé s různým postižením nalézt znovu úctu vůči sobě samým. Učí se zde tradičním i zcela novým řemeslům a technikám, které více než práci přesného stroje vyžadují cit a teplo lidských rukou. Pracujeme výhradně s přírodními materiály jako dřevo, kámen, kov a s jejich kombinacemi.

Vznik a historie

Sociální Ateliér Tilia byl založen v roce 2009 v Nové Vsi nad Popelkou studenty Akademie sociálního umění Tabor. V obci probíhá již několik dalších spřízněných iniciativ sdružených kolem Sociálně terapeutického centra Nadace Tabor. Ateliér Tilia je současně spojen i s Akademií sociálního umění Tabor, na jejíž aktivitách se podílí.

Cíle

  • vytvoření multifunkčního prostoru, kde se pomocí umění a řemeslné výroby mohou setkávat lidé
  • vytvoření několika stálých pracovních míst, která jsou vlastní skladbou práce ušita na míru vlohám jednotlivých zaměstnanců - klientů
  • pořádání umělecko řemeslných kurzů pro školy i soukromé osoby

Výrobní program

Sociální atelier Tilia se v první řadě věnuje vývoji a výrobě hudebních nástrojů. V této oblasti úzce spolupracuje se zahraničním výrobcem hudebních nástrojů, firmou Choroi - celoevropskou organizací založenou na antroposofických principech a myšlenkách. Vedle výroby hudebních nástrojů zde probíhá i výroba dřevěných hraček, výukových pomůcek pro školy a zakázková výroba dřevěného nábytku či užitkových doplňků pro domácnost a interiéry. Výrobky ateliéru Tilia jsou zhotoveny výhradně z přírodních materiálů - převážně ze dřeva, kovu a kamene.

Kontakt

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více