Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan

Dílna Jinan je součástí Základní a střední školy waldorfské v Křejpského ulici na Opatově. Je určena pro absolventy školy a další zájemce mezi 18 - 65 lety, kteří pro své mentální nebo tělesné postižení nemohou najít běžné pracovní uplatnění. Kapacita dílny je 8 míst denně. V rámci Spolku pro léčebnou a uměleckou terapii spolupracujeme s dílnami podobného zaměření. Dílna je v registru sociálních služeb.

V dílně pracujeme s vlnou, tkáme, pracujeme se dřevem a na zahradě. Výrobky lze koupit přímo v dílně, na prodejních akcích nebo v e-shopu www.vedlesebe.cz.

Příležitostně pořádáme společné kulturní, společenské akce nebo výlety, v době letních prázdnin trávíme společně týden mimo Prahu.

Kontakt

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více