Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny

Gawain byl jedním z nejvěrnějších rytířů od kulatého stolu krále Artuše. Měl dar vcítit se do druhých lidí a vnímat jejich pravou Bytost. Textilní dílna Gawain se snaží řídit principem kulatého stolu, u nějž nikdo nesedí na okraji a každý má stejné právo říci svůj názor a podílet se na tvorbě společenství.

Poslání organizace

Posláním občanského sdružení Textilní dílna Gawain je vytvářet otevřený prostor pro osoby s postižením a rozvíjet tradiční řemeslné techniky. Textilní dílna Gawain vznikla v roce 2002 jako iniciativa studentů Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky Tabor v Praze.

Náplň práce

Náplní práce je textilní tvorba s využitím starých lidově-řemeslných technik. Propojením arteterapeutických a uměleckých dovedností vzniká prostor pro rozvíjení lidské individuality a tvořivosti.

Kontakt

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více