Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena v létě roku 2011. Posláním naší společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si sociální a pracovní dovednosti a návyky, které jsou potřebné pro jejich smysluplné začlenění do běžného způsobu života.

Při práci s uživateli našich služeb se snažíme uplatňovat principy léčebné pedagogiky a sociální terapie vycházející z antroposofického pohledu na člověka, kterého vnímáme v jeho trojčlennosti, jako bytost fyzickou, duševní a duchovní. Při společné práci se snažíme působit na každou z těchto bytostných složek v člověku. Navzájem si pomáháme v rozvíjení svých schopností, samostatnosti a odpovědnosti za svůj život.

Via Roseta o.p.s. v současné době provozuje dvě sociální služby. Sociální rehabilitaci Eliášův obchod a sociální rehabilitaci Ateliér Via Roseta.

Eliášův obchod

Sociální rehabilitace Eliášův obchod slouží jako tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a pro lidi s duševním onemocněním.

Práce v obchodě pomáhá našim klientům rozvíjet především komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti týkající se prodeje, díky kterým se snadněji uplatní na otevřeném trhu práce. Každý den se v obchodě vystřídají 4 klienti.

Obchod dále přispívá k zviditelnění práce sociálních neziskových organizací, pražských i mimopražských, naše vývěsky informují o aktuálním dění v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti.

Výtvarně-textilní dílna Ateliér Via Roseta

Sociální rehabilitace Ateliér Via Roseta slouží lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním.

V současné době poskytuje ateliér přibližně 20 osobám se zdravotním postižením možnost účastnit se tréninkového programu, v rámci kterého vyrábí dárkové a užitkové předměty, např. kosmetické taštičky, polštáře, zástěry, přání, zápisníky, dárkové krabičky, drobnou keramiku, šperky apod.

Součástí Ateliéru Via Roseta je i malý obchůdek, kde prodáváme naše výrobky i výrobky dalších neziskových organizací. Dalším prodejním místem je druhá sociální služba Eliášův obchod v Praze 6.

Kontakt

  • Via Roseta o.p.s., Bubenečská 382/43, 160 00 Praha 6, IČ:24124516, DIČ:CZ24124516
  • Ateliér Via Roseta, Evropská 1727/53,160 00 Praha 6, mapa
  • Eliášův obchod, Jugoslávských partyzánů 4, 160 00 Praha 6, mapa
  • Web: www.viaroseta.cz
  • E-mail: obchod@viaroseta.cz, atelier@viaroseta.cz
  • Bankovní spojení: 2834818369/0800

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více