Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením

Dílna Eliáš vznikla na podzim roku 1997 za účelem zřízení keramické dílny, ve které by mohli lidé s postižením uplatnit své dovednosti, dále se rozvíjet a najít sociální začlenění.

V současnosti je Dílna Eliáš spolkem a poskytovatelem sociální služby sociálně terapeutická dílna s názvem Keramická dílna Eliáš.

Dílna Eliáš patří k zakládajícím členům Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR, s jehož počátky je nerozlučně spjata.

Poslání

Posláním spolku Dílna Eliáš je pomáhat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením rozvíjet pracovní a sociální dovednosti v duchu našeho hesla „Každý něco dokáže“. Společnou činností chceme přispívat k naplnění života všech lidí, kteří se na životě a práci Dílny Eliáš podílejí.

Náplň činnosti

Hlavní činností je výroba drobných keramických předmětů lisovaných do sádrových forem. Tento druh výroby je založen na několika snadných činnostech, které umožňují zapojení do práce i lidem s velmi vysokým stupněm postižení. Vyrábíme také užitkovou keramiku točenou na kruhu nebo odlévanou z forem a od roku 2016 také svíčky z včelího vosku.

Heslem naší dílny „Každý něco dokáže“, protože každý člověk může svoji krásu a osobitost vtisknout do svého jedinečného výrobku.

Kontakt

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více