Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením

Camphill České Kopisty je občanské sdružení, které se snaží vytvářet plnohodnotný domov pro lidi s mentálním postižením. Současně se věnuje ekologickému zemědělství a provozuje terapeutické dílny pro své uživatele. Je volnou součástí mezinárodního camphillského hnutí (Förderverein der Camphill- Bewegung Mitteleuropa e.V.) a sdružuje zájemce o propojení biologicko-dynamického zemědělství a sociální terapie podle idejí zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera a zakladatele camphillského hnutí Karla Königa.

Poslání

V úrodné krajině na soutoku dvou řek postižené svou minulostí fyzicky i nadsmyslově vytváříme domov pro lidi se speciálními potřebami. Zde je prostor pro tvůrčí uměleckou práci a setkávání i rozvoj lidí a myšlenek. Svým působením založeném na antroposofií orientovaném křesťanství toto společenství léčí člověka i zemi.

Poskytované sociální služby

  • Chráněné bydlení
  • Centrum denních služeb

Kontakt

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více