Historie

Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v České republice z.s. byla založen na podzim roku 1992.

Asociace pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v České republice byla založen jako právnická osoba, která volně navazuje na práci předchozího Spolku OPD (ostrovy pozitivní deviace), který byl založen řediteli pěti ústavů sociální péče v působnosti Magistrátu hl.m. Prahy.

Duší OPD byl ředitel ústavu v Horní Poustevně pan Milan Cháb, který zemřel ve svých 49 letech 28.9. 2001. OPD měl jako cíl své práce přinést do ústavů sociální péče pro všechny svěřené osoby jejich plnou lidskou důstojnost a ústavy rozpustit. OPD zanikl poté, co byla z místa ředitelky Jedličkova ústavu v Praze odvolána Anežka Janátová - Krčková. Ve spolupráci s panem Milanem Chábem a pobočkou Anthroposofické společnosti Vyšehrad byla založena Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v České republice.

Asociace pracuje z inspirace rakouského filosofa Rudolfa Steinera a holandské lékařky Ity Wegmanové, jejichž dílo vychází z celistvosti člověka jako bytosti fyzické, duševní i duchovní. Každá odlišnost bytosti je vnímána jako úkol pro její celkové pochopení. Lidé se zvláštními potřebami jsme v podstatě my všichni. Asociace sdružuje další samostatné právnické osoby, které pracují ve stejném duchu a reprezentuje je navenek. Současně reprezentuje léčebnou pedagogiku a sociální terapii v mezinárodním měřítku, je členem ECCE (European Council for Curative Care) se sídlem v Holandsku a KHS (Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii) při Lékařské sekci Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu v Dornachu (Švýcarsko).

Předsedkyně asociace byla deset let členkou rady KHS. Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce.

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více