Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství

Sociálně terapeutické centrum Tábor

„My lidé se potřebujeme navzájem ke společnému životu se všemi našimi nejrůznějšími povahami, stářím, schopnostmi a postiženími. Potřebujeme vědomí kontinuity celého našeho života od dětství do stáří a musíme být schopni cítit a prožít místa, na kterých je nám dáno žít. Toto platí především pro tzv. postižené lidi (s vrozenými vadami, vývojovými problémy a duševními poruchami) i pro lidi, kteří jsou postiženi tíží osudu či doby (výchovné problémy, závislost na alkoholu či drogách, lidé v krizích, vyčerpaní se syndromem vyhoření).

Každé postižení nám, jako společnosti ukazuje, že nejsme a ani jsme nebyli dostatečně bdělí k problémům, které s sebou přináší doba (ničení životního prostředí, onemocnění zvířat, útěk k drogám apod.). Každé postižení znamená těžkou jednostrannost - člověk ztrácí vědomí vlastního středu poté se ztrácí i v periferiích; to je nazýváno "nemocí". Ale stará moudrost praví, že na každou nemoc je odpovídající lék. Každé "postižení" vyžaduje od nás "tvořivé vnímání", abychom je byli schopni poznat, rozlišit a zvolit odpovídající terapii.“

Iniciátorka založen Nadace Tábor a
Sociálně terapeutického centra Tábor,
PhDr. Anežka Janátová

Nadaci Tábor založili roku 1993 tehdejší členové Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii. Jejím hlavním cílem byla podpora nově vznikajícího Sociálně terapeutického centra Tábor v podkrkonošské Nové Vsi nad Popelkou. Centrum by se mělo stát místem, kde spolu mohou v souladu žít, pracovat a vzájemně se tak obohacovat lidé tzv. zdraví i tzv. postižení, v úctě k člověku i v úctě k zemi, dárkyni života.

Roku 1996 byla Nadace založena nově a její cíle se rozšířily. Jako první byl vybudován seminární dům (Betlém) jako základ pro další rozvoj, roku 2003 byla nakoupena zemědělská půda jako začátek rozvoje biodynamického hospodaření, roku 2008 byl zakoupen druhý, rodinný dům (Bičíkova vila) jako začátek rozvoje sociálně terapeutického společenství. V současné době Nadace vlastní seminární dům, rodinný dům a několik hektarů zemědělských pozemků. Nadace úzce spolupracuje se spolkem Centrum Tábor, který zajišťuje provoz nadačních domů, a s ekologickým zemědělcem, který zajišťuje zemědělský provoz.

Hlavní činnosti v Sociálně terapeutickém centru Tábor:

  • Vzdělávání v sociální oblasti (léčebná pedagogika, sociální terapie), v oblasti ekologie a trvale udržitelného hospodaření (ekologické a biodynamické zemědělství), v oblasti výchovy dětí a dospívajících (waldorfská pedagogika), dále v oblasti tradičních řemesel, osobnostního rozvoje a umění. To vše v podobě kurzů, seminářů i víceletého studia (Akademie sociálního umění Tabor).
  • Rozvoj ekologického zemědělství směrem k soběstačnosti a biodynamickému hospodaření.
  • Zajišťování krátkodobých i dlouhodobých praxí studentů sociálních, pedagogických i zemědělských oborů.
  • Zajišťování terapeutických pobytů pro děti i dospělé. Budování sociálně terapeutické komunity.

Kontakt

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více