Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky

Společenství Dobromysl je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace, provozovatel Týdenního stacionáře Dobromysl. Organizace staví na antroposofických základech, je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR a v přístupu ke klientům vychází z waldorfské a léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera.

Sdružení sídlí v obci Srbeč na Rakovnicku ve Středočeském kraji. Je vlastníkem památkově chráněného objektu - barokního zámečku v Srbči. Jde o bývalý schwarzenberský statek, jehož historie sahá do 13. století.

Týdenní stacionář

Týdenní stacionář Dobromysl funguje v bývalém statku v Srbči nedaleko Nového Strašecí, na rozhraní okresů Rakovník a Kladno, 15 km západně od města Slaný.

Cílem stacionáře je rozvoj schopností a dovedností klientů (praktických i sociálních), posilování jejich zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života.

Stacionář navštěvuje devět klientů s kombinovaným postižením. Převážná část klientů pochází z Prahy a ze Středočeského kraje, provoz týdenního stacionáře je stanoven na pět dnů v týdnu, 24 hodin denně.

Kontakt

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více